Verslo plano apimtis ir struktūra priklauso nuo to, kokiam tikslui pasiekti jis ruošiamas. Mes ruošiame verslo planus:

  • ES struktūrinių fondų ir kitai paramai gauti (užsakovui pageidaujant pildome paraiškas ES paramai gauti)
  • verslo plėtrai ir naujų veiklų kūrimui
  • finansinėms institucijoms, siekiant gauti paskolą
  • investuotojams pritraukti
  • įmonės strategijai įgyvendinti

Užsakovo pageidavimu galime parengti atskiras verslo plano dalis, pvz. finansines prognozes, rinkos analizę ir kt.

Verslo planai parengiami pagal institucijų, kurioms jie teikiami, reikalavimus.

Konsultuojame klientus, planuojančius savarankiškai rašyti verslo planą.