Vykdant projektų administravimą:

  • konsultuojame pildant mokėjimo prašymus ir tvarkant išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo dokumentus
  • rengiame projekto įgyvendinimo ataskaitas, pažymas agentūroms ar kitoms institucijoms
  • konsultuojame darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų procedūrų organizavimo klausimais
  • konsultuojame rengiant prekių / paslaugų / darbų pirkimo / pardavimo sutarčių projektus
  • konsultuojame dėl projekto priežiūros
  • konsultuojame kitais klausimais, susijusiais su projektų administravimu