Dirbant su bankais:

  • konsultuojame dėl kreditavimosi galimybių ir sąlygų
  • pildome paraiškas kredito įstaigoms
  • atstovaujame (gavę įgaliojimus) derybose dėl kreditavimosi sąlygų
  • įvertiname turimus banko paslaugų paketus ir pateikiame pasiūlymus dėl išlaidų optimizavimo
  • konsultuojame rengiant dokumentus konkursui banko paslaugoms pirkti
  • konsultuojame ieškant alternatyvių finansavimo šaltinių
  • pildome paraiškas UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ (ŽŪPGF) ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) garantijoms gauti