Teikiame šias, su finansų tvarkymu, susijusias paslaugas:

  • tvarkome įmonių, ūkininkų, žemės ūkio bendrovių, mažųjų bendrijų buhalterinę apskaitą, sudarome finansinę bei mokestinę atskaitomybę
  • konsultuojame finansų ir mokesčių klausimais
  • atstovaujame klientų interesus kitose įstaigose
  • įvertiname įmonės finansinę būklę