2010 metais atlikti darbai

  • Galimybių studija „Centralizuotai tiekiamo vandens nugeležinimo įrenginių įrengimas Molėtų r. Alantos ir Girsteitiškio, Ambraziškio ir Žalvarių, Inturkės ir Miežonių, Mindūnų ir Šeštokiškių kaimiškose vietovėse“
  • Galimybių studija „Dubingių seniūnijos administracinio pastato remontas ir jo patalpų pritaikymas vietos gyventojų bendruomenės poreikiams“
  • Verslo planas „Žemės sklypo Dūdų kaime Ignalinos rajone apželdinimas mišku“
  • Investicinis projektas „Ambraziškių bendruomenės socialinio-kultūrinio centro kūrimas V etapas (viešosios infrastruktūros tvarkymas)“
  • Projektas „Molėtų rajono Inturkės gyvenvietės viešosios infrastruktūros sutvarkymas“
  • Projektas „Videniškių kaimo civilinių kapinių viešosios infrastruktūros sutvarkymas“
  • Projektas „Molėtų rajono Balninkų gyvenvietės viešosios infrastruktūros sutvarkymas“