2011 metais atlikti darbai

 • Galimybių studija „Molėtų rajono Videniškių gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra ir pritaikymas gyventojų poilsio bei kultūrinio turizmo reikmėms“
 • Verslo planas „Medžio pjuvenų granulių gamybos proceso organizavimas“
 • Galimybių studija „Molėtų rajono Luokesos gyvenvietės infrastruktūros plėtra“
 • Galimybių studija „Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Suginčių ir Skudutiškio gyvenviečių viešosios infrastruktūros plėtra“
 • Galimybių studija „Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos Toliejų gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“
 • Investicinis projektas „Karvių fermos pritaikymas palaidam karvių laikymui“
 • Investicinis projektas „Mėšlo tvarkymo programa Arūno Kudrevičiaus ūkyje. Pašarų gamybinės bazės modernizavimas Arūno Kudrevičiaus ūkyje“
 • Investicinis projektas „Mėšlo sistemos modernizavimas Žydrūno Varkavičiaus ūkyje. Žydrūno Varkavičiaus pieno ūkio modernizavimas“
 • Investicinis projektas „UAB „SAI-INVEST“ mėšlo sistemos modernizavimas. UAB „SAI-INVEST“ gyvulininkystės ūkio modernizavimas“
 • Projekto „Kaniūkų jaunimo centro pastato rekonstrukcija“ paraiškos pildymas ir projektinio pasiūlymo rengimas
 • Projekto „Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens geležies šalinimo sistemos įrengimas Ignalinos rajono Dūkštelių kaime“ paraiškos pildymas ir projektinio pasiūlymo rengimas
 • Projekto „Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas Ignalinos rajono Dietkauščiznos kaime“ paraiškos pildymas ir projektinio pasiūlymo rengimas
 • Projekto „Geriamojo vandens gręžinio įrengimas Ignalinos rajono Dietkauščiznos kaime“ paraiškos pildymas ir projektinio pasiūlymo rengimas
 • Projekto „Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens geležies šalinimo sistemos įrengimas Ignalinos rajono Bernotų kaime ir vandens tiekimo sistemos įrengimas Ignalinos rajono Ryžiškės kaime“ paraiškos pildymas ir projektinio pasiūlymo rengimas
 • Projekto „Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens geležies šalinimo sistemos įrengimas Ignalinos rajono Gilūtų kaime“ paraiškos pildymas ir projektinio pasiūlymo rengimas
 • Projekto „Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens geležies šalinimo sistemos įrengimas Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime“ paraiškos pildymas ir projektinio pasiūlymo rengimas
 • Projekto „Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens geležies šalinimo sistemos įrengimas Ignalinos rajono Taujūnų kaime“ paraiškos pildymas ir projektinio pasiūlymo rengimas
 • Projekto „Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens geležies šalinimo sistemos įrengimas, nuotekų šalinimo sistemos įrengimas Ignalinos rajono Šiūlėnų kaime“ paraiškos pildymas ir projektinio pasiūlymo rengimas
 • Projekto „Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas Ignalinos rajono Grybėnų kaime“ paraiškos pildymas ir projektinio pasiūlymo rengimas
 • Projekto „Ignalinos rajono Kazitiškio kaimo buvusio klebonijos pastato remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ paraiškos pildymas ir projektinio pasiūlymo rengimas
 • Projekto „Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas Ignalinos rajono Kazitiškio kaime“ paraiškos pildymas ir projektinio pasiūlymo rengimas
 • Projekto „Gyvenamojo namo rekonstrukcija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams Ignalinos rajono Švedriškės kaime“ paraiškos pildymas ir projektinio pasiūlymo rengimas
 • Projektas „Šiūlėnų kaimo bendruomenės amatų centro kūrimas“
 • Investicinis projektas „Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas Janės Laimutės Grainienės miško valdoje“
 • Investicinis projektas „Marijonos Lukaševičienės tradicinių amatų išsaugojimo galimybės ir plėtra“
 • Verslo planas „Duonos gaminių gamyba“
 • Projektas „Socialinės ir kultūrinės veiklos plėtra Girsteitiškio kaimo bendruomenėje“
 • Projektas „Molėtų krašto muziejaus amatų kiemelis etnografinėje sodyboje“
 • Projektas „Įvairiapusės jaunimo saviraiškos plėtojimas Balninkų bendruomenėje“
 • Projektas „Buvusio Sidabrinių mokyklos pastato paprastasis remontas ir pritaikymas vietos gyventojų bendruomenės poreikiams“
 • Projektas „Žemės sklypo Bekupės kaime prie Spalio ežero sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“
 • Projektas „Buvusio Žalvarių mokyklos pastato dalies paprastasis remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“
 • Projektas „Pastato, esančio Bebrusų kaime, rekonstrukcija ir pritaikymas vietos gyventojų bendruomenės poreikiams“
 • Projektas „Molėtų krepšinio sporto klubo „EŽERŪNAS“ finansinio savarankiškumo stiprinimas“
 • Projektas „Viešosios įstaigos „Aukštaitiškas paveldas“ plėtrai palankios aplinkos kūrimas“