2012 metais atlikti darbai

  • Projekto „Ambraziškių bendruomenės socialinio-kultūrinio centro kūrimas V etapas (viešosios infrastruktūros tvarkymas)“ administravimas
  • Projekto „Molėtų rajono Inturkės gyvenvietės viešosios infrastruktūros sutvarkymas“ administravimas
  • Projekto „Videniškių kaimo civilinių kapinių viešosios infrastruktūros sutvarkymas“ administravimas
  • Projekto „Molėtų rajono Balninkų gyvenvietės viešosios infrastruktūros sutvarkymas“ administravimas
  • Projekto „ Molėtų rajono Alantos vidurinės mokyklos sporto aikštyno rekonstrukcija“ administravimas
  • Investicinis projektas „Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VŠĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicininės ir reabilitacijos skyriuose“
  • Projekto „Molėtų rajono Suginčių ir Mindūnų miestelių teritorijų detalieji planai“ paraiškos parengimas
  • Projekto „Molėtų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialusis planas“ paraiškos parengimas
  • Projekto „Molėtų miesto Turgaus gatvės rekonstrukcija“ paraiškos parengimas
  • Projekto „Molėtų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas“ paraiškos parengimas
  • Projekto „Molėtų mieste esančio „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio pastato renovacija“ paraiškos parengimas
  • Projekto „Gėris, kultūra, grožis - Mielagėnų seniūnijos bendruomenės prioritetai“ administravimas
  • Investicinis projektas „G. Prakapavičiaus pieninės avininkystės ūkio modernizavimas“
  • Projektas „Čedasų šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios tvarkybos darbai“
  • Projektas „Šiūlėnų kaimo bendruomenės amatų centro plėtra“
  • Projektas „Žemės sklypo prie Milašaičio ežero sutvarkymas ir pritaikymas rekreacinei žuvininkystei“