2013 metais atlikti darbai

 • Projektas „Videniškių vienuolyno amatų centro kūrimas“
 • Projektas „Socialinės, sportinės ir kultūrinės veiklos plėtra Kuolakasių kaimo bendruomenėje“
 • Jaunimo aktyvinimas ir saviraiškos didinimas Suginčių bendruomenėje.
 • Projekto „Gyvenamojo namo rekonstrukcija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams Ignalinos rajono Švedriškės kaime“ administravimas.
 • Projekto „Rekreacinių vandens telkinių ir gretimų teritorijų Molėtų mieste detalusis planas“ paraiškos parengimas.
 • Projekto „Luokesos archeologinio komplekso išvystymo ir pritaikymo rekreacijai ir pažintiniam turizmui specialusis planas“ paraiškos parengimas.
 • Projekto „Viešosios turizmo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Molėtų mieste (I etapas)“ paraiškos parengimas.
 • Projekto „Vaikų darželio pastato, esančio Molėtų r., Joniškio sen., Arnionių k., rekonstrukcija ir paskirties keitimas pritaikant patalpas vietos bendruomenės poreikiams“ paraiškos, investicinio projekto, galimybių studijos parengimas.
 • Administravimo paslaugos, įgyvendinant Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos paprojektį „Viešosios įstaigos „Aukštaitiškas paveldas“ plėtrai palankios aplinkos kūrimas“.
 • Projekto „Čedasų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios tvarkybos darbai“ administravimas.
 • Projekto „Šiūlėnų kaimo bendruomenės amatų centro plėtra“ administravimas.
 • Projekto „Žemės sklypo prie Milašaičio ežero sutvarkymas ir pritaikymas rekreacinei žuvininkystei“ administravimas
 • Projekto „Daugėliškio krašto bendruomenės viešųjų amatų centro steigimas“ administravimas
 • Projekto „Gilūtų kaimo bendruomenės aktyvinimas ir laisvalaikio užimtumo gerinimas“ administravimas
 • Projekto „Molėtų miesto Vasario 16-osios ir Kalno gatvių rekonstrukcija“ paraiškos rengimas.
 • Projektas „Žuvininkystės paslaugų kūrimas ir vystymas prie Pakaso ežero Linkmenų seniūnijoje“
 • Projektas „Rekreacinės žuvininkystės infrastruktūros ir aplinkos sąlygų prie Pakaso ežero Linkmenų seniūnijoje gerinimas“
 • Projekto „Centralizuotai teikiamo vandens nugeležinimo įrenginių įrengimas Molėtų r. Šakališkių, Kaniūkų, Drąsėnų, Purvėnų ir Geliogalių kaimiškose vietovėse“ paraiškos rengimas.