2014 metais atlikti darbai

  • Projekto „Privataus verslo iniciatyvų skatinimas Šileikiškės kaime“ parengimas ir įgyvendinimas
  • Projekto „Mielagėnų Šv. Jono krikštytojo bažnyčios tvarkybos darbai“ įgyvendinimas
  • Paraiškos projektui „Kaniūkų kaimo kryžiaus pagaminimo ir įrengimo bei viešųjų erdvių sutvarkymo, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ parengimas
  • Projekto „Mašinų remonto dirbtuvių įkūrimas“ parengimas ir įgyvendinimas pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“
  • Projekto „Pirminių gyvulininkystės produktų gamybos modernizavimas ūkininko ūkyje“ parengimas ir įgyvendinimas
  • Projekto „Gyventojų aktyvinimas ir laisvalaikio užimtumo gerinimas Mielagėnų seniūnijos bendruomenėje“ parengimas ir įgyvendinimas
  • „JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMO PROGRAMA“ (6 projektai)Paraiškos projektui „Kaniūkų kaimo kryžiaus pagaminimo ir įrengimo bei viešųjų erdvių sutvarkymo, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ parengimas
  • Projekto „Ūkininko uogininkystės ūkio plėtra“ pagal 2014-2020 metų programos priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ parengimas